Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Simpozionul doctoranzilor 8 septembrie 2011

    In 8 septembrie 2011 va avea loc la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timisoara Simpozionul doctoranzilor
organizat de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" din Timisoara, realizat
in cadrul proiectului "Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii" POSDRU/
88/1.5/S/63117. Proiectul este finan]at din Fondul Social European prin Programul Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asisten]ei financiare nerambursabile fiind de 6689569
lei.

    Proiectul se desfasoara in parteneriat multiregional si transnational cu Universitatea de Medicina si Farmacie
"Gr.T.Popa" Iasi, Universitatea Szeged, Facultatea de Medicina si Universitatea Johann Wolfgang Goethe
Frankfurt, Facultatea de Medicina, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie
2010, p‰n` la 28 februarie 2013.


    In cadrul simpozionului vor fi prezentate 20 lucrari orale si 10 postere ale doctoranzilor sprijiniti prin
proiect. Participantii vor prezenta progresele obtinute in cadrul cercetarii individuale si colective, punanduse
accent pe cercetarea interdisciplinara si pe rezultatele muncii in echipa, in special in cazul celor care deja
au efectuat stagiul de mobilitate internationala.

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României