Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lansarea proiectului


 Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara deschide oficial proiectul

"Burse doctorale pentru doctoranzi competitive in Aria Europeana a Cercetarii"
   

Timisoara – 20 septembrie 2010, orele 15:30, Sala Senatului a Universitatii de Medicina si Farmacie Timisoara, P-ta Eftimie Murgu nr. 2.

    Universitatea de Medicina si Farmacie „VICTOR BABES" din Timisoara deruleaza, in calitate de beneficiar, incepand cu data de 1 martie 2010, in parteneriat multiregional si transnational cu Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa Iasi, Universitatea Szeged, Facultatea de Medicina si Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt, Facultatea de Medicina, proiectul ''Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in aria Europeana a cercetarii" POSDRU/88/1.5/S/63117. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asistentei financiare nerambursabile fiind de 6.689.569 lei. Proiectul se inscrie in Axa prioritara 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere", Domeniul major de interventie 1.5 "Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii", perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie 2010, pana la 28 februarie 2013.
La deschiderea proiectului vor participa invitati speciali de la Universitatile partenere:
• Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt
     - Prof. Heinfried Radeke
     - Prof. Reinhard Henschler
• Universitatea Szeged – Facultatea de Medicina
     - Prof. Ferenc Bari
    Obiectivul general al proiectului consta in cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare, prin sprijinirea doctoranzilor si imbunatatirea mobilitatii acestora pe durata ciclului doctoral, in timp ce obiectivele specifice vizate sunt: cresterea ratei de participare a tinerilor in formarea initiala pentru o cariera de cercetare, cel putin la nivelul de calitate propus de modelele de buna practica din spatiul european, si crearea cadrului favorabil pentru diseminarea si valorificarea rezultatelor cercetarii. Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 23 de doctoranzi de la Universitatea de Medicina si Farmacie VICTOR BABES din Timisoara si 7 doctoranzi de la Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi, inmatriculati in anul I de studii doctorale cu frecventa in anul universitar 2009/2010.
    Se urmareste, de asemenea, cresterea calitatii formarii si accesului viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin facilitarea obtinerii unui sprijin financiar consistent si a unei mobilitati crescute transnationale, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela. Efecte pozitive pe termen lung: intarirea calitatii si dimensiunii europene a sistemului de invatamant superior medical din Romania prin combinarea expertizei si a bunelor practici din universitatile romanesti cu cele din universitatile de referinta din Europa in domeniul formarii doctoranzilor; realizarea, pe baza principiului cadrului comun al calificarilor dintre Romania si Europa, a unui set comun de standarde de asigurare a calitatii si de recunoastere a diplomelor si a perioadelor de studii doctorale efectuate in Romania, precum si de dezvoltare a cotutelei internationale.

 Evenimentul in presa:

comunicatedepresa.ro

timisoreni.ro

 

 

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României