Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Concurs admitere

BURSE DOCTORALE 2010 - 2013

23 de doctoranzi de la Universitatea de Medicina si Farmacie VICTOR BABES din Timisoara (UMFT) si 7 doctoranzi Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi (UMFI) vor fi beneficiarii unor burse doctorale obtinute in cadrul unui proiect depus anul trecut la Autoritatea de Management in cadrul Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Pentru acest proiect, intitulat Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii, UMFT a obtinut o finantare nerambursabila, pe trei ani, in valoare de 7.018.093 de lei.

Beneficiarii acestor burse vor fi doar doctoranzii inmatriculati pe locurile finantate de la buget incepand cu anul universitar 2009-2010 in baza Ordinului 3328/4.03.2009.

Bursele se vor acorda prin concurs.

Data limita pentru inscriere la concurs 9 martie 2010, iar rezultatele selectiei vor fi afisate la secretariatele scolilor doctorale de care apartin candidatii precum si pe pagina web in 12 martie 2010.

Bursele se vor acorda pe o durata de trei ani universitari, fiecare beneficiar primind echivalentul a 1850 de lei / luna. De asemenea, in cei trei ani universitari, docotoranzii vor face opt luni de mobilitate internationala, perioada in care vor primi cate 3700 de lei / luna.

Pentru inscrierea la procesul de selectie, candidatii vor depune un dosar ce va contine urmatoarele acte:

  1. cerere de inscriere (anexa I)
  2. proiect individual de cercetare (anexa II)
  3. curriculum vitae format European (anexa III)
  4. CV-ul Europass

Dosarele se vor depune (in forma tiparita si semnate) la secretariatele scolilor doctorale de care apartin candidatii si in format electronic se vor transmite Comisiei de selectie la adresa BddcAEC@umft.ro.

Depunerea dosarelor de inscriere:

UMFTimisoara, Compartiment Doctorate, cam. 46, Piata E. Murgu Nr. 2

UMFIasi, Scoala Doctorala, Secretariat

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru inscriere.

Dupa incheierea inscrierii, Comisia de Selectie va afisa lista completa a aplicantilor inscrisi continand media obtinuta de acestia la examenul de admitere la doctorat.

Informatii suplimentare:

Metodologie privind acordarea burselor de doctorat

Grila de evaluare a proiectelor depuse de aplicanti (anexa IV)

Obiective generale si specifice ale proiectului (anexa V)

Contact

Adina Bucur

Secretar Stiintific Scoala Doctorala

Tel. 0723 786442

Fax. 0256 490507

E-mail: adina.bucur@gmail.com
 

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României