Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ML5 Introducerea unor module specifice pentru dezvoltarea competentelor in cercetare

ML 5. A 5.1 Modul de formare in utilizarea instrumentelor specifice din domeniul TIC


ML 5. A 5.2 Modul de abordare interdisciplinara


ML 5. A 5.3 Modul: Strategia si Legislatia Europeana privind cercetarea stiintifica


ML 5. A 5.4 Sesiuni de informare si sensibilizare pe tematici specifice-egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea, multiculturalitatea, dezvoltarea durabila, spiritul anteprenorial


ML 5. A 5.5 Modul: Strategia si Legislatia Europeana privind cercetarea stiintifica
 

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României