Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ML3 Masuri de asigurare a sprijinului financiar pentru doctoranzi, inclusiv mobilitati interne si transnationale, intrasectoriale/intersectoriale

ML 3.A3.1. Asigurarea sprijinului financiar aferent perioadei de studii doctorale pentru 30 de doctoranzi

ML 3.A3.2. Asigurarea accesului la publicatii, carti, reviste de specialitate in format tiparit sau electronic prin abonamente individuale fie prin achizitie directa


ML 3.A3.3. Sprijin financiar pentru 30 mobilitati interne cu participare la schimburi de bune practici intre scolile doctorale nationale in domeniul medical si farmaceutic


ML 3.A3.4 Sprijin financiar pentru 30 mobilitati transnationale (maximum 8 luni/stagiu/doctorand) la parteneri internationali, cu organizarea a minimum 6 doctorate in cotutela internationala

ML 3.A3.5 Participarea la conferinte/simpozioane nationale si internationale legate de obiectul cercetarii

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României