Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ML 1. Activitati aferente managementului de proiect

ML 1.A1.1 Organizarea competitiei de ocupare a burselor doctorale

 

ML 1.A1.2 Definitivarea si implementarea planului de masuri de prevenire a riscurilor si managementului situatiilor de criza


ML 1.A1.3 Stabilirea cu partenerii a procedurilor de derulare a mobilitatilor nationale/transnationale si negocierea acordurilor de co-tutela


ML 1.A1.4 Monitorizarea respectarii fluxurilor, implementare, control


ML 1.A 1.5 Crearea portalului proiectului si updatarea continua a acestuia


ML 1.A 1.6 Informare si publicitate : anunturi de presa, panou publicitar, poster, brosuri


ML 1.A1.7 Vizite de lucru parteneri


ML 1.A1.8 Organizarea auditului intern


ML 1.A1.9 Intocmirea rapoartelor tehnice si financiare intermediare si finale ale proiectului
 

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României