Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere

Domeniul major de intervenţie 1.5: Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării

Titlul proiectului: „Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Mai multe detalii

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României