Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Despre proiect

Contract nr. POSDRU/88/1.5/S/63117

Beneficiari:

 
Coordonator proiect: Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara
Parteneri:

Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi

Universitatea din Szeged

Universitatea "Johann Wolfgang Goethe" Frankfurt

Perioada de  desfasurare
a proiectului
01 martie 2010 – 28 februarie 2013

Valoare totala proiect

 
Finantare nerambursabila 6.689.569.00 lei

Obiectivul general este cresterea calitatii formarii si accesului viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin facilitarea obtinerii unui sprijin financiar consistent si a unei mobilitati crescute transnationale, inclusiv prin facilitarea obtinerii de diplome in cotutela.

Efecte pozitive pe termen lung:

  • intarirea calitatii si dimensiunii europene a sistemului de invatamant superior medical din Romania prin combinarea expertizei si a bunelor practici din universitatile romanesti cu cele din universitatilor de referinta din Europa in domeniul formarii doctoranzilor;
  • realizarea, pe baza principiului cadrului comun al calificarilor dintre Romania si Europa, a unui set comun de standarde de asigurare a calitatii si de recunoastere a diplomelor si a perioadelor de studii doctorale efectuate in Romania, precum si de dezvoltare a cotutelei internationale


Obiective orizontale:

  • Egalitate de şanse
  • Dezvoltare durabilă
  • Inovaţie şi TIC
  • Îmbătrânire activă
  • Abordare transnaţională
  • Abordare interregională

Beneficiari: 30 doctoranzi din care:

Un numar de 23 de doctoranzi de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara si 7 doctoranzi Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” vor fi beneficiarii unor burse doctorale obtinute in cadrul proiect depus anul trecut la Autoritatea de Management in cadrul Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane.

Pentru acest proiect, intitulat Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii, Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara a obtinut o finantare nerambursabila, pe trei ani, in valoare de 6.689.569 de lei.

Beneficiarii acestor burse vor fi doar doctoranzii inmatriculati pe locurile finantate de la buget incepand cu anul universitar 2009-2010 in baza Ordinului 3328/4.03.2009.

Bursele se vor acorda pe o durata de trei ani universitari, fiecare beneficiar primind echivalentul a 1850 de lei / luna. De asemenea, in cei trei ani universitari, docotoranzii vor face opt luni de mobilitate internationala, perioada in care vor primi cate 3700 de lei / luna.

 


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de UniuneaEuropeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României